30. kép. Két lávaömlés jól elkülönülő oszlopai a Haláp délnyugati oldalán